Mua bán & Sáp nhập

Dịch vụ tư vấn M&A của New Way & Associates (NWA) hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến việc mua và bán một doanh nghiệp, trong cả quá trình giao dịch từ việc xác định cấu trúc của giao dịch đến việc tìm kiếm người mua/ người bán tiềm năng thỏa mãn các điều kiện cần thiết, cũng như từ việc xác định các rủi ro trọng yếu thông qua quá trình thẩm định đến các bước cuối cùng của việc lập kế hoạch hậu sát nhập và thực hiện kế hoạch đó.

Đội ngũ tư vấn của NWA bao gồm các chuyên gia về Pháp lý, Tài chính, Thuế, Vận hành Y tế và Lập kế hoạch hậu sáp nhập, tất cả đảm bảo giao dịch của khách hàng hoàn tất với ít vấn đề nhất, tuân thủ các cam kết và nâng cao giá trị từ các cơ hội hội nhập và tăng trưởng tiềm năng.

Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi đối với giao dịch M&A bao gồm:

  • Định giá và phân tích thị trường
  • Xác định chiến lược mua lại / thoái vốn và các mục tiêu tiềm năng
  • Cơ cấu việc thoái vốn / mua lại tiềm năng dựa trên mong muốn và nhu cầu của Khách hàng
  • Chuẩn bị tài liệu tiếp thị (Teaser, Biên bản Ghi nhớ Bảo mật, v.v.)
  • Chuẩn bị phòng dữ liệu ảo và vật lý cho quá trình thẩm định
  • Hỗ trợ đàm phán và hoàn tất giao dịch