Dự Án Nổi Bật

Trong 12 năm qua, chúng tôi đã tư vấn thành công 17 giao dịch M&A Y tế với tổng giá trị giao dịch hơn 300 triệu USD.
2019

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

Ngành            Y Tế

Dịch vụ           Phát triển Bệnh viện

Previous
Next